Wszystko o kredycie studenckim

Kilkanaście lat temu banki w naszym kraju (nie wszystkie, tylko kilka wybranych) wprowadziły na rynek bardzo ciekawy produkt kredytowy, mowa tu jest o kredycie studenckim. W ten sposób nasze państwo umożliwia studiowanie osobom, które są zdolne, ambitne, mają chęć podnosić poziom swojego wykształcenia, lecz niestety nie są w stanie samodzielnie finansować studiów i się jeszcze utrzymać. Kredyt studencki może otrzymać osoba studiująca, przy czym jest on wypłacany w ratach miesięcznych, po 600 złotych, przez dziesięć miesięcy w roku. Jeśli więc dana osoba studiuje w systemie studiów magisterskich, a więc pięcioletnich, w tym czasie otrzyma w sumie 30 tysięcy złotych. Spłata kredytu studenckiego jest bardzo dogodna dla kredytobiorcy, bowiem absolwent studiów nie musi od razu po zakończeniu nauki spłacać kredyt, lecz jest jeszcze 2 letnia karencja, po tym czasie rozpoczyna się spłata, przy czym jest ona rozłożona aż na okres 10 letni, co w znakomity sposób zmniejsza poszczególne raty kredytowe. Jeszcze jedną zaleta kredytu studenckiego jest jego relatywnie niskie oprocentowanie, o wiele nawet niższe iż kredytów hipotecznych, bowiem to państwo dopłaca niejako bankowi część należnych mu odsetek – oprocentowanie kredytu studenckiego jest ustalone na poziomie 50 procent podstawowej stopy procentowej ustalonej w danym czasie przez Rade Polityki Pieniężnej. Zabezpieczeniem kredytu jest głównie poręczenie osób trzecich, może to być rodzina studenta, mogą być też osoby dla niego obce.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!