Jak bank oblicza zdolność kredytową

Każdy potencjalny kredytobiorca, składający wniosek o kredyt w banku, marzy o tym, aby był to kredyt o jak najmniejszym oprocentowaniu, o jak najniższych kosztach, aby ego spłata nie zrujnowała naszego budżetu domowego. Z kolei bank udzielając jakiegokolwiek kredytu na pierwszym miejscu stawia kwestie wypłacalności klienta, a więc tego, aby dany kredyt był spłacony w całości i w określonym umowa kredytowa terminie, aby nie było trudności w jego egzekwowaniu, bowiem jest to dla każdego banku ogromny kłopot i często strata. Dlatego też bank przy każdym wniosku kredytowym sprawdza danego klienta pod względem jego wiarygodności, jak też i możliwości finansowych podołania spłacie zaciągniętego zobowiązania kredytowego. Takie badanie sytuacji klienta i jego wiarygodności jest tym dokładniejsze, im większa jest wnioskowana kwota kredytu – najbardziej badani są klienci ubiegający się o kredyty hipoteczne, bowiem ich spłata jest zazwyczaj rozkładania na okres 30 lat, kwota kredytu to kilkaset tysięcy złotych (średnia wysokość kredytu hipotecznego w naszym kraju to około 300 tysięcy złotych), a więc bank bardzo dużo ryzykuje, jeśli źle oceni sytuacje danego kredytobiorcy i formę zabezpieczenia danego kredytu. Natomiast przy relatywnie niewysokich kredytach banki stosują od pewnego czasu bardzo uproszczone procedury, gdzie nie są generalnie wymagane takie dokumenty jak zaświadczenie o wysokości osiąganych dochodów przez kredytobiorcę i jego rodzinę czy też zaświadczenie o zatrudnieniu, jego rodzaju. Generalnie bank sprawdza historie kredytowa klienta, głównie na tym opierając motywacje udzielenia danego kredytu lub też potraktowania odmownie wniosku kredytowego.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!